Enjoy the silence…..

Latest

♥♫♥ List đam mỹ tiểu thuyết == Hoàn == ♥♫♥


♥♫♥  List Đam mỹ tiểu thuyết  ♥♫♥

== Hoàn ==

 

S

1930

1 Người Cha và 3 Đứa Con

10 tuổi vs 17 tuổi

15P, 7H, 6SM

7 ngày – Thất Thiên

365 Nghề chi Nghiệp phục vụ

365 Nghề – Silly love songs

Read the rest of this page »

Advertisements

♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đồng nghiệp văn == Đoản văn ♥♫♥


♥♫♥  List Đam mỹ tiểu thuyết  ♥♫♥

== Đồng nghiệp văn ==

Đoản văn

 

Bao Công đồng nghip văn

Read the rest of this page »

♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đồng nghiệp văn == Hoàn ♥♫♥


♥♫♥  List Đam mỹ tiểu thuyết  ♥♫♥

== Đồng nghiệp văn ==

Hoàn

 

Bao Công đồng nghip văn

Th Miêu :

  Read the rest of this page »

♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đồng nghiệp văn == Chưa hoàn ♥♫♥


♥♫♥  List Đam mỹ tiểu thuyết  ♥♫♥

== Đồng nghiệp văn ==

Chưa hoàn

 

Bao Công

Th Miêu

 

Detective Conan

Hikaru no Go (Kì thủ cờ vây)

 

Hán Vũ Đế Hàn Yên

 

Harry Potter

 

Khánh Trúc Nan ThưĐồng Nghip:

 

Kim Dung:

1. Anh Hùng XĐiêu:

2. Tiếu Ngo Giang H:

3. Thn Điêu Đại Hip:

4. Thiên Long Bát B

5. Thiên Đồ Long Ký

 

Lc Tiu Phng

 

 

Phn Qunh Dao đồng nhân

 

Tứ Đại Danh B:

 

Nghch Thy Hà(hầu hết là Thích C):

 

Titanic

Vương Chiêu Quân đồng nhân

Đát Kỉ (drop)